Als oprichters van VEYM Wegenbouw hebben wij een jarenlange ervaring met diverse rioleringsprojecten. Als jong bedrijf kunnen wij al terugkijken op de aanleg van verschillende rioolsystemen, waaronder:

  • Aanleg persleiding
  • Aanleg gescheiden stelsel in uitbreidingsplannen
  • Vervangen oude betonnen riolen
  • Afkoppelen hemelwater
  • Aanleg en vervangen van allerlei soorten huisaansluitingen